Håkan Fransson

Leg. Psykoterapeut 

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom.  I cirka 30 år har jag arbetat med familjer, par och enskilda individer, både i och utanför samtalsrummet. Som familjerådgivare, i både parsamtal och enskilt, har jag hjälpt människor i olika svårigheter och dilemman i sina relationer och sin vardag. Jag har lång erfarenhet av arbete inom både psykiatri och socialtjänst. Bredden hjälper mig att möta människor med olika bakgrund från alla grupper i vårt samhälle.  

                                    

Jag utgår från psykodynamisk teori som för mig innebär att Här och Nu hänger ihop med vår historia. Den du är idag och hur du förhåller dig till livet idag hänger nära ihop med vad du varit med om och bär med dig. Andra viktiga teoretiska perspektiv för mig är systemteori vars idé är att alla parter (människor) ingår i ett system där varje part är en väsentlig del av systemet där alla parter påverkar varandra. En annan viktig teori är anknytningsteorin som hjälper oss att förstå hur var och en förhåller sig till andra beroende på graden av trygghet man har med sig.

 

Utbildningar inom PDT (Psykodynamisk terapi), EFT (Emotionally focused therapy), sexologi och mentaliseringsbaserad familjeterapi har hjälpt mig att utveckla arbetet i samtalsrummet. 

Med åren har jag fått ett mer relationellt förhållningssätt till de jag träffar, dvs. att vad som uppstår i det terapeutiska samspelet mellan mig som terapeut och dig som klient blir avgörande för hur samtalen utvecklas. Det är i det rummet jag, som terapeut, skapar trygghet för att du, som klient, ska kunna förändra och utvecklas och slutligen tillämpa detta i din vardag för att så småningom känna att du klarar dig på egen hand.

 

Samtalen sker på kvällstid, efter 17.00. Jag har god vana att ha samtal på engelska. Det finns också möjlighet till digitala samtal, via Teams eller Zoom.

 

Välkommen att kontakta mig för att veta mer eller boka en tid!

Kontakt

Tel: 0709-46 91 68

Mail: hfterapi@gmail.com