En mottagning för

insikt och förändring

Välkommen till Göteborgs psykologbyrå

Mottagning för psykologiskt arbete sedan 1987


Göteborgs psykologbyrå erbjuder psykologtjänster till privatpersoner, myndigheter och företag. Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling, utredningar samt handledning.


På mottagningen arbetar flera psykologer och psykoterapeuter med lång och bred erfarenhet av samtalsterapi, konsultation, utredning och handledning. Vår mottagning ligger centralt i Linnéstaden på Vegagatan 16.

 

Vårt psykologiska arbete utgår alltid från dina behov och förutsättningar. Vår ambition är att snabbt erbjuda ett första samtal och att du skall känna dig bekväm i samtalssituationen. Under samtalet utreder vi tillsammans vad det är du behöver hjälp och stöd med samt hur vi skall arbeta så att du blir hjälpt på bästa sätt. Vi har goda erfarenheter av samtal via videolänk om du har svårt att komma till mottagningen.

 

Det psykologiska arbetet på mottagningen följer de principer och etiska riktlinjer som enligt socialstyrelsen och psykologförbundet regleras inom legitimationskraven för psykologer och psykoterapeuter.

 

Kontakta oss. Ett steg mot bättre mående.Våra psykologer och psykoterapeuter

Tjänster

Psykoterapi


Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor;  patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens svårigheter och behov. Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där patienten är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.


Läs vidare...

Kris- och Traumabearbetning

EMDR-terapi


Ibland sker något i livet som blir svårt eller omöjligt att hantera på det sätt som man brukar, man kan då hamna i en kris. Yttre händelser kan göra tillvarons begränsningar påtagliga för en människa. Olika skeden i livet kan kännas övermäktiga och man tvingas ompröva sitt liv. Krisbearbetning innebär en möjlighet att få gå igenom vad som hänt, sätta ord på sina känslor och i egen takt finna en väg genom krisen.


Läs vidare....

Psykologutredning


En neuropsykiatrisk utredning görs för att undersöka om de svårigheter som du eller ditt barn upplever beror på ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En utredning kan visa en eller flera diagnoser och kan ge både dig, närstående och vården ökad förståelse för vad som är svårt och vilka behov som finns. Beroende på vad utredningen visar, kan du eller ditt barn få olika slags hjälp och stöd. Utredningen kan också visa att svårigheterna beror på något annat. Då kan det finnas annan hjälp för det.

 

Läs vidare....

Handledning


Professionell handledning innebär att inom en överenskommen struktur få möjlighet att diskutera olika frågeställningar, beslut och situationer som uppstår i ens dagliga arbete. Det kan också finnas utbildande/pedagogiska inslag i handledningen vilket höjer och bibehåller de handleddas kompetens. Det har enligt forskning visat sig att handledning fungerar som en förebyggande åtgärd för att minska risk för stressbelastning i arbetet.


Läs vidare....

Kontakt


Tveka inte att kontakta oss om du undrar över någonting eller vill boka ett möte. 

Vår ambition är att snabbt svara och erbjuda dig våra tjänster.

Du får kontakt med oss genom att ringa eller maila. Du kan även fylla i formuläret här intill så kontaktar vi dig. 


 
 
 
 
 

Hitta till oss


Mottagningen ligger på Vegagatan 16, porten hittar du inne på gården. Port nr 16 mot gatan är endast utgång från mottagningen.

Upp i backen, på hörnet av fastigheten ligger ett solarium. Gå runt hörnet och ta trapporna upp till gården och vidare till port nr 16.

Tryck på porttelefonen, scrolla och välj Göteborgs Psykologbyrå så öppnar vi dörren. Gå sedan en trappa ned och du är framme.


Lokalen är tillgänglig för rullstol men saknar handikapptoalett.


Välkommen!