Ingrid Gunnarsson

Leg. Psykolog 

Jag är legitimerad psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet. Som klinisk psykolog har jag arbetat inom kriminalvården och vuxenpsykiatrin. Min privata mottagning öppnade jag 2017. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och"Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy" (EMDR). Under yrkeslivet har jag fördjupat mig främst inom trauma, affektfokuserad terapi och sexologi. Sedan tidigare har jag en Master of Fine Art i musik.


Vi människor kan kämpa med problematiska relationsmönster och rädslor. Vi kan längta efter att leva mer i kontakt med oss själva, hitta riktning och mening i livet, ha svårt att vara nära andra eller svårt att sätta gränser och hävda egna behov. De existentiella frågorna kring döden, ensamheten, friheten och meningslösheten pågår i oss alla och aktiveras på ett tydligare sätt under delar av livet. Välkommen att höra av dig för att undersöka om jag kan vara till hjälp för dig i den situation du befinner dig i.

Kontakt

Tel: 0703-69 04 92

Mail: kontakt@ingridgunnarsson.com