Kris- och traumabearbetning

               EMDR-terapi


Ibland sker något i livet som blir svårt eller omöjligt att hantera på det sätt man brukar. Man hamnar i kris. Yttre händelser gör tillvarons begränsningar påtagliga. Det kan vara olyckshändelser, överfall, övergrepp, naturkatastrofer eller andra traumatiska händelser. Ibland kan händelsen man varit med om utveckla ett posttrauamatiskt stressyndrom (PTSD) hos den drabbade. Olika skeden i livet kan kännas övermäktiga och man tvingas ompröva sitt liv.

 

Krisbearbetning innebär en möjlighet att få gå igenom vad som hänt, sätta ord på sina känslor och i egen takt finna en väg genom krisen.

 

EMDR är en erkänd och effektiv psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter traumatiska upplevelser som stör i det dagliga livet. Metoden kan användas för att bättre hantera ångest och nedstämdhet, reaktioner på förluster och på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med tidigare livsupplevelser. Metoden vilar på vetenskaplig grund och kombinerar inslag från flera psykoterapeutiska skolor, bland annat psykodynamisk teori, beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och systemteori.

 

Terapin har sin utgångspunkt i en modell för hur information bearbetas i hjärnans minnessystem. I korthet kan man säga att EMDR-terapi stimulerar ett naturligt inre system i hjärnan för att bearbeta information. Störande minnen som lagrats på ett dysfunktionellt sätt i minnessystemet kan börja bearbetas.

Behandlingen kombineras med så kallad bilateral stimulering, vilken oftast sker via ögonrörelser. Ögonrörelser tillför värdefulla inslag till traumabehandlingen genom att kommunikationen mellan olika delar av hjärnan tycks påverkas positivt och ångestpåslaget när traumaminnet aktiveras minskar.

 

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett första konsulterande möte.