Magnus Lagerlöf 

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Specialist i klinisk psykologi
Certifierad EMDR-terapeut

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledarutbildad och har även specialistbehörighet för klinisk psykologi enligt Sveriges Psykologförbund. Jag är även utbildad i traumametoden EMDR.

Jag har varit verksam inom psykologisk behandlingsarbete i drygt 35 år och har lång erfarenhet av att arbeta med olika och varierande djupa livsproblem. Jag har under många år delat min tid mellan vuxenpsykiatriskt arbete på Östra klinikerna inom psykossektionen i Göteborg och som privatpraktiserande psykolog. Sedan 2004 arbetar jag heltid som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut.

År 1987 var jag med och grundade Göteborgs Psykologbyrå i Linnéstaden i centrala Göteborg där jag har min mottagning och dagliga verksamhet. Jag arbetar både med unga och vuxna individuellt och har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa unga vuxna i samarbete med bl.a Akademihälsan i Göteborg. De senaste åren arbetar jag mer systematiskt och fokuserat med kris- och traumabehandling och olika former av utmattningstillstånd.

Kontakt

Tel: 0705-24 51 83

Mail: lagerlof@psykologhjalp.se