Monika Schaub

Leg. Psykolog 

Leg. Psykoterapeut

Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet inom vuxenpsykiatri. Dessutom har jag arbetat länge inom barn- och ungdomspsykiatri, framför allt med ungdomar och familjer.


I mötetmed klienter blev jag allt mer intresserad av de existentiella frågorna som ofta kom upp i samtalen. Därför vidareutbildade jag mig inom existentiellpsykologi och psykoterapi och är nu auktoriserad existentiell psykoterapeut och medlem i SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).


Jag är också utbildad inom bildterapi, ungdomspsykoterapi, familjeterapi samt EMDR (en metod som används för att bearbeta psykiskatrauman). Jag har återkommande arbetat med handledning, både i grupp och individuellt.