Psykologutredning


Vi utför utredningar för äldre tonåringar och vuxna (från sexton år och uppåt) när det finns misstanke om neuropsykiatriska nedsättningar och funktionshinder som till exempel ADHD, ADD och/eller autismspektrumstörningar. Utredningarna genomförs i nära samarbete med psykiater. Vi har mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

 

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning som kostar både tid och pengar inte görs i onödan. En förutsättning för att vi ska kunna genomföra utredningen är att du varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar. Alkohol- och drogtestning ingår i utredningen och är obligatorisk.

 

Utredningen börjar sedan med intervju samt en fördjupad skattning av dina symtom och hur du har fungerat under uppväxten och i skolan. Därefter får du utföra ett antal kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration, perceptuell förmåga med mera. En läkarundersökning hos vår psykiater genomförs och slutligen intervju och symtomskattning med någon anhörig, företrädesvis med någon av föräldrarna.

 

När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med eventuell diagnos samt förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet, intyget får du även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det kan finnas alternativa förklaringar och andra diagnoser för dina svårigheter.

 

Som patient kan du alltid räkna med att vi är noggranna, utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning erbjuder vi eventuell medicinsk behandling samt garanterar att våra utredningar är gångbara även hos andra vårdgivare så att du kan känna dig trygg. Vi stöttar dig hela vägen till behandling.

 

Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer.

 

Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information.