Psykoterapi


I psykoterapi utforskar patienten med stöd av terapeuten sina behov och svårigheter. Detta sker i ett samarbete där båda är delaktiga, men där patienten är huvudperson. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

 

Behandlingen bygger på regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och bygger på patientens behov och förutsättning.

 

Det finns olika terapeutiska metoder och inriktningar som bygger på ovan beskrivna grundprinciper och etiska riktlinjer. Då vårt behandlingsarbete utgår ifrån dina behov och förutsättningar anpassar vi metod och frekvens så att vi på bästa vis uppnår dina behandlingsmål. Våra terapeuter har tillsammans en bred kompetens och arbetar utifrån flera behandlingsmetoder.

 

Varför psykoterapi?

Många människor lider från och till av psykiska svårigheter eller psykisk ohälsa. Ibland hamnar man i en svår situation som leder till en personlig kris. Det kan handla om separation, förlust av någon närstående, trauman, svårigheter med sina barn, föräldraskap eller något kopplat till arbetet. Inte sällan leder det till ångest, stress, nedstämdhet, oro eller sömnbesvär. Ibland finns det inga uppenbara orsaker till problemen.

 

Oftast löser man sina svårigheter på egen hand genom att reflektera över sig själv och sin situation eller i samtal med en närstående eller en vän. Ibland räcker dock inte det egna arbetet, då kan en behandlingskontakt med en terapeut vara lösningen till bättre mående.

 

Vad säger forskningen?

Den sammantagna forskningen visar att systematiskt genomförd psykoterapi är en effektiv behandlingsform vid psykisk ohälsa. För flertalet problemområden saknas säkerställda skillnader i effekt mellan olika etablerade terapiformer då de bedrivs på lika villkor.

Bra psykoterapiresultat beror på en samverkan mellan patientfaktorer och psykoterapeutens förmåga att anpassa metod och teknik till den unika patienten.