Torbjörn Nilsson

Leg. Psykolog 

Jag är legitimerad psykolog sedan 2002 och utbildad vid Göteborgs universitet. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi (PDT) med vidareutbildningar inom kognitiv beteendeterapi (KBT), relation och samlevnad, sexologi och handledning.

 

Min yrkeserfarenhet som psykolog har jag inom områdena: Pedagogisk psykologi, sex och samlevnad, forensisk psykologi och som privatpraktiserande psykolog. Sedan 2010 arbetar jag som psykolog på Göteborgs Psykologbyrå. Där möter jag klienter med en stor variation av psykologiska svårigheter och bekymmer.

 

I mitt arbete tar jag utgångspunkt i att människan är både kropp och psyke. Valet av psykologisk arbetsmetod utgår alltid från varje enskild klients unika livssituation och behov. Vid ett första besök bekantar vi oss med varandra och bildar oss en uppfattning om vilken hjälp du behöver. Du får ett förslag på hur vi kan gå vidare, vilken målsättning vi ska ha för vårt arbete, hur ofta vi ska träffas, hur länge terapin ska pågå samt pris.

 

Du är välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst första samtal.

Kontakt

Tel: 0707-50 91 81

Mail: info@gops.se